Der findes mange fordele med GPS-systemer, og her skal vi kigge lidt på, hvordan GPS kan blive en integreret del af din virksomhed.

GPS kan bruges til mange ting

Man kan bruge GPS til mange ting. Det er en revolutionerende teknologi, som vi ikke har set enden på endnu. Vidste du, at GPS-teknologien ejes af det amerikanske forsvar? GPS er et system til navigation, der kommunikerer med 19 forskellige satellitter i en bane rundt om jorden, der giver dig en eksakt lokation og opdatering af vejen – hvor du kører. GPS bruges ikke blot til at finde vej, men også til sporing.

Hvis man som virksomhed har kostbart udstyr eller køretøjer, så kan GPS-tracking være relevant, for at sikre at dette ikke mod al formodning skulle komme på afveje. Det kan også være praktisk med GPS i mange andre sammenhænge, hvis man for eksempel gerne vil udløse ydelser, der er lokationsbestemte.

Der er mange virksomheder, der har brug for GPS-tracking også i forbindelse med tidsstyring. Hvis man for eksempel tager på servicebesøg eller lignende, vil det være relevant at kunne opsamle data omkring, hvor lang tid de forskellige besøg tager. Der er mange virksomheder, der udfører lignende opgaver og ydelser, der i høj grad kræver at man kan opsamle data omkring lokation og tid.

Det er også virkelig vigtigt, hvis man eksempelvis skal bruge GPS i for eksempel en bil, der er leaset af en virksomhed til en ansat, at man benytter sig af et GPS- system, der er forsikringsgodkendt.

Hvorfor forsikringsgodkendte GPS-systemer?

Forsikringsgodkendte GPS-systemer er helt nødvendige i de tilfælde af, at forsikringsselskabet kræver GPS-tracking for at kunne tilbyde en kaskoforsikring, der er omfattende nok til en virksomheds behov. Da kan man ikke installere et hvilket som helst GPS-system, nej, man skal undersøge grundigt om det system man overvejer, er sikkerhedsgodkendt, inden man får det installeret.

GPS-tracking kan so nævnt være meget praktisk og smart, hvis det bruges korrekt, men hvis man fragter dyrebare produkter eller genstande, eller køretøjet i sig selv er kostbart, er det virkelig vigtigt at GPS-trackingsystemet er forsikringsgodkendt i tilfælde af, at noget skulle ske. Som regel har man ting af høj værdi, som er forsikret for en del penge om måneden, og derfor skal man også sørge for at de systemer, der eventuelt udløser forsikringen i fald af en uforudset og uønsket hændelse, også er godkendt af forsikringsselskabet. Så er man på den trygge side.