Code of Conduct

Etiske retningslinjer for medlemmer af Drupal Leverandørforening.

Medlemmer af Drupal Leverandørforening arbejder alle inden for Drupal CMS, og vi er på en og samme tid samarbejdspartnere og konkurrenter. For at sikre kunderne en god oplevelse af Drupal som system og et godt samarbejde mellem os leverandører, forventes medlemmer af foreningen at agere efter disse etiske retningslinjer.

Kunder

Vi er her for kunderne og kunderne har brug for vores ekspertise, til at kunne træffe de rigtige valg. Drupal er et komplekst system, og ved alle systemer er der fordele og ulemper. Vi giver kunderne nok information til, at de kan træffe fornuftige valg – og vi siger fra, når deres valg modarbejder den filosofi, som Drupal er bygget på.

Vi overholder ”best practice” inden for Drupal udvikling og sikrer, at de løsninger, vi laver, nemt og enkelt kan opgraderes til nyere udgivelser inden for samme version. Vi giver kunderne information om, hvordan de vedligeholder deres løsninger.

Vi hjælper kunder, der ønsker at skifte til et andet medlem af foreningen, videre på en ordentlig og professionel måde. Kode og data udleveres på kundens anmodning og der opkræves alene betaling for tiden, der bruges på det.

Vi går ind for konkurrence mellem medlemmer af foreningen, men står sammen ved urimelige udbud, der stiller unfair krav til os som leverandører. Vi gør det for kundernes skyld, og lover i stedet, at de får sammenlignelige tilbud af høj kvalitet.

Vi overholder dansk lovgivning og herunder gælder, at vi ikke snakker priser med hinanden eller på anden måde påvirker den frie konkurrence på markedet.

Konkurrenter

Vi taler pænt om hinanden, og hvis vi overtager kode fra hinanden, hvor det er svært at forstå logikken, tager vi dialogen uden at involvere kunden. Der kan være mange årsager til, at koden er, som den er – f. eks. at de nye smarte moduler ikke fandtes, da koden blev skrevet.

Vi går ikke på strandhugst efter hinandens medarbejdere. Det er et frit arbejdsmarked og enhver medarbejder kan søge job ethvert sted. Men vi skal kunne stole på hinanden og arbejde sammen, uden at skulle bekymre os om, at få vores medarbejdere headhuntet samtidigt. Ansøgninger behandles (som altid) internt og fortroligt i virksomheden!

Fællesskab

Vi arbejder aktivt for udbredelsen af Drupal i Danmark og støtter aktiviteter, der fremmer dette. Det kan være i form af praktikpladser til studerende, oplæg til Drupal arrangementer, uddannelse af nye talenter inden for Drupal eller mange andre ting.

Vi hjælper kunderne med at forstå, hvorfor det at bidrage til open source projektet Drupal giver rigtig god forretningsmæssig værdi for dem. Derudover laver vi moduler så generelle som muligt, så de kan genbruges på tværs af sites.

Vi overholder Drupals Code of Conduct og kodestandarder.

Om os

Vi arbejder for 

  • rimelige vilkår i udbudsrunder
  • nemmere genbrug af moduler
  • bedre rekrutteringsgrundlag
  • at synliggøre Drupal overfor markedet og udviklere